Blog

Miluj a dávej

Lis26
Důvěřuj, ale nebuď naivní. Dávej, ale nenech se využívat. Naslouchej ostatním, ale neztrácej svůj vlastní hlas. Miluj a nedovol, aby tvé srdce vyhaslo.

Konej dobro

Lis25
Žádný skutek se nikdy neztratí a vždy se nakonec vrátí ke svému původci i s hojnými úroky. Proto se nikdy beboj konat dobro. Nikdy to není zbytečné.

Svoboda

Lis24
Svoboda neznamená, že jsi v rozporu s okolním světem. Svoboda znamená, že jsi ztratil strach. Jsi totiž v souladu sám se sebou.

Mandala vše má svůj důvod

Vše má svůj důvod

Lis23
Vše, co vám vadí, vás učí trpělivosti. Každý, kdo vás opustí, vás učí postavit se na vlastní nohy. Vše, co vás mrzí a bolí, vás učí soucitu a odpuštění. Vše, co vás ovládá, vás učí vzít si svoji sílu zpět. Vše, co nenávidíte, vás učí bezpodmínečné lásce. Čehokoliv se bojíte, existuje proto, aby vás to naučilo překonat svůj strach. Vše, co nemůžete mít, vás učí opouštět a nechat věci být.

Mandala Svoji hodnotu si určujeme sami

Svoji hodnotu si určujeme sami

Lis22
Naši hodnotu určujeme my sami. Nejsme tu proto, abychom po někom šlapali, nebo někdo šlapal po nás. Pokud je nám někdo trnem v oku, je to náš problém. Pokud někdo někoho pomlouvá, svědčí to o jeho nízkém sebevědomí a neschopnosti nastolit v sobě harmonii něčím jiným.

Mandala Jak být šťastný

Jak být šťastný

Lis21
Nejšťastnější lidé nejsou ti, kteří mají vše nejlepší, ale ti, kteří to nejlepší získávají z toho, co mají. Mandala Štěstí

Věř své intuici

Věř své intuici

Lis20
Uvěř sobě, že víš více, než si myslíš, že víš. Uvěř svým schopnostem, svým silným stránkám, svým hodnotám a své intuici. Dokážeš toho mnohem více, než si umíš přiznat. Mandala Věř své intuici

Mandala Štěstí začíná TEBOU

Štěstí začíná TEBOU

Lis19
Štěstí začíná TEBOU. Ne tvými vztahy, ne tvou prací, ne tvými penězi, ale TEBOU. Mandala Štěstí začíná TEBOU

Mandala Nepromarni žádný okamžik

Nepromarni žádný okamžik

Lis18
Život je příliš krátký na to, abychom promarnili jakýkoliv okamžik přemýšlením o tom, co si o nás druzí lidé myslí. Důležité je, co si o sobě myslíme my sami. Mandala Nepromarni žádný okamžik

Mandala Zaměř se na to krásné

Zaměř se na to krásné

Lis17
Zaměřte se jen na to, co je příjemné, krásné a povznášející. Ostatní nechte kolem sebe jen proplouvat. Uvědomte si, že cokoliv přijmete za svou osobní pravdu, to se stane vaší osobní realitou. Mandala Zaměř se na to krásné

Terapie

Lis20
Mandaly mohou fungovat jako léčivé obrázky. Při tvorbě mandaly do ní můžete vložit libovolnou energii, kterou právě potřebujete. Už to samo o sobě bude mít pozitivní účinek. Výsledek pak na sebe můžete nechat působit kdykoli znovu a znovu, mandala svoji energii a sílu neztrácí. Mandala je bytost s jasným posláním V ezoterickém pojetí vnímáme mandalu jako stvořenou bytost, která má jasný cíl a poslání. S touto bytostí umí komunikovat naše podvědomí. Vytváří si tím jedinečné

Změna

Lis20
Když zpracujeme všechny své nahromaděné pocity, získáme energii a zklidníme svoji mysl, uzdravíme své sebevědomí, zpracujeme své zážitky a utvoříme si správné zkušenosti, přijde často potřeba změnit to, co nám nevyhovuje. Tato potřeba změny je naprosto logická a správná. Často však nevíme, jak tuto změnu zrealizovat. Díky tomu, že do mandaly můžete pomocí tvarů a barev zakódovat své pocity, svůj vnitřní hlas, svoji intuici, zhmotníte je mimo své tělo. Tento pohled zvenčí jako na něco,

Zkušenosti

Lis20
Zkušenosti každého člověka jsou jedinečné. Pokud dva lidé prožijí stejnou věc, každý si z nich odnese trochu jinou osobní zkušenost. Je to proto, že vše, co prožíváme, filtrujeme přes vlastní osobnost, vlastní naučené vzorce. Ne vždy jsou však tyto vzorce správné. Ne vždy si realitu přeložíme správně. Někdy věcem nerozumíme a neumíme je proto zpracovat. Neumíme si utvořit správnou zkušenost. Jsou to ty nepříjemné stavy a situace, které se nám dějí pořád dokola. Stejné „chyby“,

Sebevědomí

Lis20
Abychom pochopili, jak nám mandala může pomoci se sebevědomím, musíme se podívat na to, co naše pozitivní a pevné sebevědomí utváří. Co je zdravé sebevědomí? Sebevědomí, nebo sebejistota vychází z našeho pozitivního náhledu sama na sebe. To, jak sami sebe vnímáme, závisí na tom, jak hodnotíme své schopnosti a úspěchy v porovnání s ostatními. Nutno dodat, že tato hodnocení nás samých bývají velmi často neobjetivní. Naše sebedůvěra roste tam, kde máme pocit, že se nám

Zklidnění

Lis20
Naše duše miluje řád a harmonii. A i když se na to naprvní pohled nemusí vůbec zdát, po harmonii a řádu svým způsobem touží každý. Bojíme se stereotypu, ale své malé rituály má každý z nás a bylo by pro nás velmi obtížné se jich jen tak vzdát. Jsou však okamžiky, kdy svůj řád, svoji pevnou půdu pod nohama, ztratíme. A právě tehdy nám může mandala pomoci najít ve vlastní duši klid skrze zklidnění. Jak

Napsat komentář