Blog

Energie

Lis20
Mandala a energie Energii nejsnadněji čerpáme z příjemných okamžiků, z radosti a z pocitu štěstí, nebo chcete-li, naplnění. Dopřejte si každý den alespoň deset minut o samotě. Čas strávený sama se sebou, ve vlastním rytmu, je léčivý sám o sobě. Pokud si dovolíte darovat sama sobě pár minut denně k pravidelné relaxaci a meditaci, darujte si příležitost načerpat novou sílu a energii. Kolik času denně věnujete hudbě, tanci nebo vizuálnímu vnímání? Dovolte sami sobě získat

Emoce

Lis20
Díky relaxaci i tvoření mandaly se dostanete snadněji do úzkého kontaktu se svými emocemi. Získáte prostor pro jejich uvědomění, identifikaci a zpracování. Na zpracování emocí si dopřejte dostatek času Nespěchejte. Soustřeďte se na to, co cítíte. Ne všechny emoce, které pociťujeme, umíme jednoznačně pojmenovat. Velice často nás zaplaví hned několik, často i protichůdných emocí najednou. Jak je od sebe oddělit? Pomůže vám právě mandala. Jak na emoce? Identífikujte si každnou jednotlivou emoci s určitou barvou

Napsat komentář