Světlo života

Uvnitř každého z nás žhne plamen, který osvětluje naši cestu. Někdy se stane, že ten plamínek světla v nás někdo sfoukne, nebo že sám vyhasne.
Pak přichází skutečný přítel, který svým plamínkem osvětlí naši cestu, abychom nebloudili sami ve tmě.
A je to jeho láska a péče, jeho podpora a laskavost a jeho konejšivá náruč, které pomohou to naše světýlko opět zažehnout.
Pokud takového přítele máš, jsi tím nejšťastnějším člověkem na světě. Obejmi ho a poděkuj za vše, čím pro Tebe je.

Mandala Světlo života
Mandala Světlo života
Facebooktwitterpinterestmail

Rozvesel vlastní mysl

Nejsnazší způsob, jak rozveselit vlastní mysl, je udělat radost někomu jinému.

Daruj svůj čas, svůj úsměv, svůj zájem i tiché naslouchání, když je třeba.

I malý skutek může změnit celý Tvůj den.

Mandala Rozvesel vlastní mysl
Mandala Rozvesel vlastní mysl
Facebooktwitterpinterestmail