Změna

Když zpracujeme všechny své nahromaděné pocity, získáme energii a zklidníme svoji mysl, uzdravíme své sebevědomí, zpracujeme své zážitky a utvoříme si správné zkušenosti, přijde často potřeba změnit to, co nám nevyhovuje. Tato potřeba změny je naprosto logická a správná. Často však nevíme, jak tuto změnu zrealizovat.

Díky tomu, že do mandaly můžete pomocí tvarů a barev zakódovat své pocity, svůj vnitřní hlas, svoji intuici, zhmotníte je mimo své tělo. Tento pohled zvenčí jako na něco, „co je mimo mě“ nám poskytuje jedinečnou možnost změnit cokoli chceme. Nejprve na papíře, potom v hlavě a nakonec ve vlasním životě. Každé další zhmotnění změny je díky tomu jednodušší.

Nezapomínejte na to, že vše kolem nás, vše, co prožíváme, je jen odrazem reality v naší hlavě. A do velké míry záleží na nás, jak tento odraz reality vypadá.

Facebooktwitterpinterestmail

Energie

Mandala a energie

Energii nejsnadněji čerpáme z příjemných okamžiků, z radosti a z pocitu štěstí, nebo chcete-li, naplnění. Dopřejte si každý den alespoň deset minut o samotě. Čas strávený sama se sebou, ve vlastním rytmu, je léčivý sám o sobě. Pokud si dovolíte darovat sama sobě pár minut denně k pravidelné relaxaci a meditaci, darujte si příležitost načerpat novou sílu a energii.

Kolik času denně věnujete hudbě, tanci nebo vizuálnímu vnímání?
Dovolte sami sobě získat víc.

Ztraťte se v čase při tvoření mandaly

V běžném životě je velice obtížné najít si každý den hodinu až dvě času k vytvoření vlastní mandaly. Přesto se ale vyplatí, když si ten čas najdeme alespoň někdy. Pokud si dovolíte hluboce se ponořit do tvorby samotné, začnete intenzivně prožívat přítomný okamžik. Bude se vám zdát, že čas plyne rychleji. Vaše tělo i mysl se uvolní a začne nabírat sílu a energii.

Náš mozek má obrovský nevyužitý potenciál

Díky mnohým výzkumům máme dnes mnohem hlubší povědomí o tom, jak náš mozek pracuje. Stále je toho ale mnohem více, co nevíme, než čemu bychom rozumněli.

V našich kulturních podmínkách zaměstnáváme převážně levou mozkovou hemisféru – tu, která mluví a počítá. Centrum naší tvořivosti sídlí v té pravé, poněkud „zaostalé“ polovině. Tvořit znamená použít to, co umím, v nových souvislostech, kombinovat, dívat se na věci jinak, hledat nová řešení. Díky pravidelnému používání pravé hemisféry a jejímu „probuzení“ můžete významně rozvinout své schopnosti a načerpat nový druh energie.

Facebooktwitterpinterestmail